Studio Ex Purgamento

natalia zagorska-thomas

Secrets And Stories

© Paula Rego (Courtesy of Malborough Fine Art)